Cabiridda Uurka

Intee wakhti marka uu yahay ilmaha urka kujira ayaa dawaynta nocanii ah la’adegsani karaa? Sided ay mujinayaa daraasada lasameya dawaynta nocani ah waxa ladadegs ankaraa marka uu ilmagaleen kujiro ilmo 10 todoobad jira, waxana haboo in qiyaaasta saxda laqaato.

If your last period started on or after:

You can still consider the abortion pill.

Waxyaalaha u baahan in fiira gaarah lasiiyo

Considerations illustration 01
 • Haday ilmagalenka kujiraan waxyaalaha dhalmada la’iskaga ilaaliyo ee sida koyl
Considerations illustration 03
 • Hadaad lanooshahay HIV ADisga taxadirsamesi ayna xalada caafimaadkaaga waxyelo u soogaadhin adiga oo qaadanaay dawada lidka ee HIV ilaali xalada cafimaad kaaga.
Considerations illustration 05
 • Hadii aydun rabi arinta ilma iska soosaarida in aad cidkale u shegtaan waxa haboon in la’isticmaalo kinka canka iyo ciridka hoostiisa lagashado. Xaalad adag ood la kulanto adkaansho oy tahay inaad raadiso caawin caafimaad, kaniinada wali way jiri karaan haddii laga isticmaalay xubinka taranka. Wadamada qaar, waxaa lagugu wargalin karaa haddii kaniinada loo heli xubinkaaga taranka.
Considerations illustration 02
 • Hadaad naaska nuujinaysid waxa dhickarta in uu ilma naaska nuuga ay calooshy shubto sidaa si awgeed ilmaha naaska nuuj intaada qaadaniis kininka qadashada kinka dabadeed waa in aan naaska lanuujn 4 saco ka hor
Considerations illustration 04
 • Haddii aad qabto dhiig (ayroonka dhiiggaagu hooseeyo), u sheeg daryeel bixiye caafimaad kaasoo aan kaa fogeyn in ka badan 30 daqiiqo inuu ku caawin karo haddii aad u baahato. Haddii si aad ah u dhiig yartahay, la tasho dhakhtar ka hor isticmaalka kaniinada ilmo soo rididda.

Talooyn guud

General_illustration_01
 • Drink plenty of water through the whole process
General_illustration_02
 • Marka aad isticmaalayso kaniinada misoprostol , ha ahaato goob (sida gurigaaga) meel arrimaha aad ku qarsan ood jiifsan karto ilaa dhawr saacadood ka dib markaad isticmaasho kaniinada haddii aad rabto.
General_illustration_03
 • Eat lightly (e.g. crackers or toast may help with nausea)
General_illustration_04
 • Marka aad qaadanaysid kiniinkan waa in aad heshiid qof ku xanaaneya oo shah iyo cuno diiran ku samaya
General_illustration_05
 • Tixgali qaadashada ibuprofen inta aadan isticmaalin misoprostol si uu u yareeyo xanuunka majiiridda.
General_illustration_06
 • Samee qorshe amaan ka hor isticmaalka kaniinada ilmo soo rididda lacalla haddii aad u baahato caawin caafimaad oo degdeg ah.

Samaynta Qorshe Amaan Ah

Ayadoo la tix raacayo Kongareyska Maraykanka ee Dhakhaatiirta-umulinta iyo Xanuunada-dumarka, ilmo soo rididda saddexda bilood ee hore waa midda ugu amaansan nidaamyada caafimaad. Hase yeeshee, waa inaad badanaa u diyaar garawdaa gurmad caafimaad oo kasta. Tixgali su’aalahayaga hoose in la sameeyo qorshe amaan lacalla haddii aad u baahato.

Waa halkee xarunta caafimaadka gurmadka 24 saac ah ee ugu dhaw?

Waa inaad awoodaa inaad ku gaadho halkaas 1 saac gudaheed ama ka yar. (Haddii aad qabto dhiig yari, waa inaad awoodaa inaad ku gaadho halkaas 30 daqiiqo gudahood.)

Creating_illustration_01
Creating_illustration_02

Sidee ku gaadhi doontaa xaruntaada caafimaadka gurmadka?

Qof miyaa ku raaci doona oo gaari kugu kaxayn kara? Ma waxaad qaadan doontaa taksi? Gadiid dadweyne? Imisaa kharash kugu kici doona oo ma la heli doonaa 24 sacadood? Xasuusnaw, ma ahan amaan inaad adigu gaariga u kaxayso isbitaalka muddada gurmadka caafimaad.

Maxaad u sheegi doontaa dhakhaatiirtaada?

Ilmo soo rididda caafimaad ama ilmo soo rididda guriga sharci ahaan ma laga mabnuucay meesha aad ku nooshahay? Maxaad ku dhihi kartaa dhakhaatiirtaada sidaa darteed ay fahmi caawinta aad u baahantahay, balse qarinaysa sirahaaga? Waxaannu haynaa xoogaa talooyin ah haddii aad caawin uga baahantahay waxa aad dhihi lahayd.

Creating_illustration_03
Creating_illustration_04

What To Tell Your Doctors?

Waxa Aad U Sheegi Dhakhaatiirtaada Wadamada qaar, ilmo soo rididda caafimaad ama ilmo soo rididda guriga sharci ahaan waa mabnuuc. Tan micnaheedu waa haddii aad u baahato caawin gurmad caafimaad, waa inaad ka taxadartaa waxa aad dhihi. Ilmo soo rididda caafimaad waxay leedahay calaamado la mid ah dhicinta dabeeciga ah (sidoo kale loo yaqaano dhicinta caadiga ah). Sidaa darteed, waxaad dhihi kartaa waxyaabo sida:

 • Ma hubo waxa dhacaya. Waxaan bilaabay uun dhiigid.
 • Waan dhiigayaa, balse uma eka caadadayda caadiga ahayd.
 • Waxaan si kadis ah u bilaabay uun dhiigid waxaanan u malayn inuu dhib jiro.