Tunkol sa Samot sa Aborsiyon

Responsive image

Maraming bansa ang may mga batas na sumasaklaw sa pagkakaroon ng aborsiyon at paggamit ng mga pang-aborsiyong pildoras. Sa mga bansa kung saan legal ang aborsiyon, karamihan sa mga doktor ay inirerekomenda ang paggamit ng mga gamot na mifepristone at misoprostol sa unang 10 linggo ng pagbubuntis, ngunit ang misoprostol ay labis na mabisa kung sinusubukang magpalaglag sa unang 10 linggo. Ang mga sintomas ay katulad sa isang likas na pagkalaglag, at mas ligtas kaysa sa ibang mga pamamaraan.

Ang gamot na ginamit sa gamot sa aborsiyon na mga pildoras ay gumagana sa pamamagitan ng pagpapalubay ng sipit-sipitan, at nagdudulot ng kontraksyon sa matris, na nagpapatigil ng pagbubuntis.

Sa Misoprostol, kadalasan sa loob ng 1 hanggang 2 oras ng pagpasok ng unang set ng mga pildoras sa loob ng katawan, magsisimula kang magkaroon ng pamimitig at pagdurugo. Ang aborsiyon ay kadalasang nangyayari sa loob ng 24 oras mula sa paggamit ng huling pildoras ng misoprostol. Madalas, nangyayari ito bago pa ang paggamit nito.

Responsive image
Responsive image

Kung kakayanin mo, magandang ideya ang maghanap ng tisyu ng pagbubuntis sa iyong dugo. Maaari itong magmukhang maliit na madilim na kulay-ubas at maninipis na lamad; o maliit na suput-suputang napapaligiran ng maputi at malambot na sapin. Depende sa edad ng pagbubuntis, ang mga tisyu na ito ay maaaring mas maliit pa sa iyong kuko, o sa laki ng iyong hinlalaki. Kung makikilala mo ang mga tisyu na ito, isa itong indikasyon na ang aborsiyon ay kumpleto na.