Sino Kami

HowToUse Ang HowToUse ay isang online na komunidad na pinapatakbo ng mga dedikadong indibidwal na naniniwalang lahat ng kababaihan, saan man sila nakatira, ay nararapat na magkaroon ng akses sa opsyon ng ligtas na aborsyon.

Whoweare_illustration_01

Ano ang Aming Ginagawa

Whowedo_illustration_01

HowToUse Ang HowToUse ay nagsisilbing tagapagbigay ng totoo at tamang impormasyon ungkol sa paggamit ng pang-aborsyong pildoras - kung ano ang mga dapat malaman bago ito gamitin, paano ito gamitin ng wasto at ligtas, kung ano ang mag pangyayaring dapat asahan at antabayanan, at kung kailan dapat kumonsulta ng tulong-medikal. Nandirito kami upang magbigay kasangkapan sa kababaihan ng tamang impormasyon na kailangan nila upang ligtas at wastong makapili kung anu mang pamamaraang aborsyon ang gusto nilang gawin.

Kung Saan Kami Kumikilos

HowToUse Ang HTU ay sang organisasyong global - nadito kami spang magbigay kaalaman at gabay sa mag kababaihan sa bron mundo. Sa kasalukuyan, ang aming websayt ay nakasalin sa 22 mga wika. Kailangan ng wikang hindi mo nakikita sa ibaba? Sabihin sa amin dito: info@howtouseabortionpill.org

Wherewework_illustration_01

Disclaimer o hindi pag-angkin:

Ang bawat pagsusumikap ay isinagawa upang matiyak na ang impormasyong nakalagay sa mga pahina ng website ay tama. Gayunpaman, ang mga nilalaman ay maaaring mabago paminsan-minsan at ang mga may-akda ay walang pananagutan sa kawastuhan ng impormasyong ibinigay sa anumang panahon.

Disclaimer_illustration_01

References

Reference_illustration_01
  • Abortion Facts. National Abortion Federation;n.d.
  • Assorted Abortion Resources.Guttmacher; n.d.
  • Clinical Practice Handbook for Safe Abortion. Geneva: World Health Organization; 2014.
  • Creinin, M & Grossman D(2014). Medical Management of First-Trimester Abortion: 143(2):1-18.
  • The Abortion Pill: Medical Abortion with Mifepristone and Misoprostol. The Feminist Women’s Health Center; 2010.
  • Using the combination of Mifepristone and Misoprostol: All you need to know. safe2choose; 2015.
  • Using Misoprostol: All you need to know. safe2choose; 2015.
  • Vekemans, M(n.d.) First trimester abortion guidelines and protocols – Surgical and medical procedures. International Planned Parenthood Federation.
  • Von Hertzen H & Baird D(2006). Frequently asked questions about medical abortion. Contraception: 74(1):3-10.
  • Women's Health Care Physicians. Induced Abortion - ACOG. American College of Obstetricians and Gynecologists,May 2015. Web.

Mga Palatuntunan

Ang paggamit ng www.howtousetheabortionpill.org (ang “Website” na itinutukoy dito) at ang mga impormasyon, imahe, teksto at bidyo, na matatagpuan dito sa Website na sa pamamagitan nang mga nagmamay-ari at opereytor ng website na ito (“we” o “us”) ay sumasaluob sa mga sumusunod na mga tuntunin, kondisyon, at mga paunawa (“Terms of Service”). Sa pamamagitan ng paggamit ng mga impormasyong matatagpuan sa Website na ito, ang gumagamit (ikaw,“you” o “user”) ay sumasang-ayon sa lahat ng “Terms of Service”, na maaring baguhin at i-update paminsan-minsan.

Ang Website na ito ay ay hindi naglalayon na maging kapalit nang mga propesyonal na atensyong medikal, at hindi magiging ganoon kaylanpaman. Ikaw ay pinapayuhang humanap ng payo ng isang medikal propesyonal ukol sa iyong sariling tanong o alalahaning pangkalusugan.

Ang bawat pagsusumikap ng mga may akda nang website na ito ay naglalayon na magbigay nang tamang kaalaman na matatagpuan dito sa website. Gayunman, and mga nilalaman ng website na ito ay maaring magbago paminsan minsan, at ang mga akda ay walang pananagutan sa katumpakan ng lahat ng impormasyon na nilalahad dito sa anumang panahon at pagkakataon.

Kahit kailanman ay hindi kami magiging responsable sa anumang uri ng kapahamakan na maaring mangyari, kabilang na ang pinsala sa iyong sarili o kamatayan , na nagreresulta sa paggamit ng Website na ito, anumang nilalaman nang website na ito, o kahit anomang interaskyon sa pagitan ng mga gumagamit ng Website na ito, online man o offline.

Kung ang mga mamamayan man na nakatira sa mga bansa kung saan ang aborsyon ay ilegal ay magpasya na gumamit ng website na ito, hindi kami mananagot sa kung anomang uri ng paggamit o maling paggamit ng mga impormasyong matatagpuan sa Website na ito. Kung ikaw man ay gagamit ng website na ito, legal man ito o hindi, gawin mo ito sa iyong sariling kapahamakan. Ikaw lamang ang responsable sa pagsunod sa mga batas ng iyong bansa.

Kami ay hindi magiging responsable sa anumang teknikal na problema o kamalian kaugnay ng iyong paggamit sa Website na ito, gayundin sa anumang kapahamakan o pinsala na naging resulta nang mga problemang ito. Ang mga problemang ito ay maaaring kabilang ang, ngunit hindi limitado sa: Pagkabigo o pagkaantala sa komunikasyon gamit ang e-mail, network at mga server, trapik sa internet, problema sa software at hardware, pagnanakaw o anumang depekto sa anumang mga device.

Kailanman, hindi ka dapat makialam sa tamang pagtratrabaho ng Website na ito, sa partikular, hindi mo dapat tangkain na iwasan ang seguridad, pakialamanan ito, i-hack ito, o gambalain ang Website na ito o anomang kompyuter sistem. Hindi namin masisigurado na ang website ay ligtas sa anumang virus o anumang code na may mapanirang katangian. Ikaw ang may hawak nang sariling seguridad ng iyong device. Hindi kami tumatanggap ng pananagutan para sa anumang pagkawala o pagkasira na magmumula sa kawalan ng kakayahan upang ma-access ang Website.

Ikaw ay sumasang-ayon na depensahan, bayaran ng danyos, ang mga direktor, miyembro, staff, kontratista at volunteers (sa kabuuan na tinatawag dito bilang "Indemnitees") na ligtas sa anumang pinsala mula sa at laban sa anuman at lahat ng mga gastos, kung natamo nag-iisa o sama-sama sa iba, kung saan ang Indemnitees ay maaaring magdusa, sang-ayunan, natatamo o kailangang magbayad nagreresulta mula sa, o nagasta kaugnay ng anumang aksyon, paghahabla, magpatuloy, imbestigasyon o claim na maaaring nagdala, nagsimula, ginawa, prosecuted o threatened laban sa kaninoman sa Indemnitees kahit papaano na nagbubuhat at kung sanhi sa batas, equity o sa ilalim ng batas, regulasyon o pamahalaan ordinansa ng anumang hurisdiksyon, nagmumula sa o may kaugnayan sa iyong paggamit ng Website, kabilang ang mga impormasyon na nakuha sa pamamagitan ng Website, ang iyong paglabag ng mga Tuntunin ng Serbisyo at / o sa iyong paglabag sa mga naaangkop na batas.

Website ay naglalaman ng mga link sa mga third party na site. Anumang labas ng mga link ay ibinigay lamang bilang isang kaginhawahan. Ang iyong paggamit ng labas ng mga link ay sa iyong sariling panganib. Ang anumang mga link mula sa Website ay hindi bumubuo ng pag-endorso ng anumang ikatlong partido, website nito, o sa mga kalakal o serbisyo. Kami ay hindi mananagot para sa anumang mga website, mga serbisyo o iba pang mga materyales na naka-link sa o mula sa Website, at itatwa namin ang lahat ng pananagutan para sa anumang pinsala na maaari mong maranasan sa pamamagitan ng paggamit tulad materyal.

Hindi namin gumawa ng anumang warranty o representasyon na ang impormasyon sa Website ay angkop o magagamit para sa paggamit sa anumang hurisdiksyon. Sa pamamagitan ng pag-access ng Website, pinatutunayan mo at kumakatawan sa amin na ikaw ay legal na may karapatan sa paggawa at upang gumawa ng paggamit ng impormasyon na ginawang magagamit sa pamamagitan ng Website.

Malinaw kang sumang-ayon na eksklusibong hurisdiksyon para sa anumang di-pagkakasundo sa amin o sa Website, o sa anumang paraan na may kaugnayan sa iyong paggamit ng Website, namamalagi sa Canadian court at Ikaw rin ay sumasangayon hayagang pahintulot sa paggamit ng personal na hurisdiksyon sa mga hukuman ng Canada na may kaugnayan sa anumang naturang hindi pagkakaunawaan kabilang ang anumang mga paghahabol na kinasasangkutan ng sa amin o sa Website, o alinman sa aming o mga kaakibat nito, subsidiary, empleyado, kontratista, mga opisyal, direktor, mga miyembro, telecommunication providers, at nilalaman provider.

Kung ang anumang probisyon ng mga Tuntunin ng Serbisyo ay natagpuan na hindi wasto sa pamamagitan ng anumang hukuman na may hurisdiksyon, ang kawalang-bisa ng naturang probisyon ay hindi dapat makakaapekto sa bisa ng natitirang mga probisyon ng mga Tuntunin ng Serbisyo, na kung saan ay mananatili nang buong puwersa at epekto. Walang pagwawaksi ng anumang ng mga Tuntunin ng Serbisyo ay dapat ituring na karagdagan o patuloy na pagwawaksi ng mga naturang tuntunin o kundisyon o anumang iba pang tuntunin o kundisyon.

Kung hindi ka nasisiyahan sa Website na ito o anumang nilalaman, o sa alinman sa mga Tuntunin ng Serbisyo, sa iyong natatangi at eksklusibong lunas ay upang ipagpatuloy ang pag-access at paggamit ng Website.

PATAKARAN SA PRIVACY

Ang www.howtousetheabortionpill.org (mula ngayon tinutukoy bilang ang "Website") ay isang Website sisiguraduhin ang privacy at pagiging kompidensiyal ng mga gumagamit nito. Ginagawa namin ito sa pamamagitan ng pagtiyak na maaaring ma-access ng mga user ang Website nang hindi ibinubunyag ang anumang personal na impormasyon-kabilang ang pangalan, pisikal na address, o email address.

Ang Website ay maaaring mangalap ng impormasyon at mga istatistika ng sama-sama ang tungkol sa lahat Users sa Website na ito, na maaaring kabilang ang paggamit ng mga cookies, na nagbibigay-daan sa amin upang subaybayan ang Website ng trapiko at upang lumikom iba pang mga pangkalahatang impormasyon sa mga user ng Website. Ang nasabing impormasyon pagtitipon ay makakatulong sa amin upang mapabuti ang Website na ito. Ang nasabing impormasyon isiwalat sa mga ikatlong partido ay magiging sa mga pinagsama-samang anyo at hindi kasangkot sa isang indibidwal na pangalan o iba pang personal na impormasyon.

Kung ang isang User man ay magpasya upang makipag-ugnay sa mga tagalikha ng mga website, ang impormasyon na ibinigay sa pamamagitan ng User sa Website ay hindi kusang-loob na isiwalat nang walang naunang pahintulot sa paggamit sa anumang ikatlong partido, maliban sa Website maintenance team o iba pang mga service provider na tumutulong sa amin tumugon sa iyong mga komunikasyon, at bukod sa bilang kinakailangan ng naaangkop na batas. Kung saan ang mga gumagamit ay pumayag sa pagbibigay sa amin ng kanilang mga detalye, maaari naming gamitin ang impormasyon para sa layunin na ito ay isinumite sa amin, tulad ng upang tumugon sa isang tanong, at maaari naming maghatid ng impormasyon sa pamamagitan ng ginustong pamamaraan sa pagkontak sa paggamit. Huwag maabisuhan na hindi namin magagarantiya ang seguridad at privacy ng anumang impormasyon ng User nakikipanayam sa Website, o ang Website nakikipanayam sa isang User, sa pamamagitan ng email. User Kinikilala na hindi protektadong e-mail na komunikasyon sa Internet ay hindi kumpidensyal, napapailalim sa mga posibleng pagharang o pagkawala at posibleng pagbabago. Kami ay hindi mananagot para sa at hindi mananagot sa User o sinumang iba pa para sa anumang pinsala na may kaugnayan sa anumang mga email na komunikasyon sa pagitan ng mga gumagamit at ang mga Website.

Kapag ang www.howtousetheabortionpill.org ay nagbibigay ng isang link sa isang third party website, tulad ng mga website ay maaaring magkaroon ng mga patakaran sa privacy na naiiba mula sa atin. patakaran sa privacy na ito ay hindi nalalapat sa mga website na iyon, at ang mga patakaran sa privacy ng mga website ay hindi nalalapat sa www.howtousetheabortionpill.org. Hinihimok namin kayo na suriin ang mga patakaran sa privacy ng anumang website ang sa iyo sa pamamagitan ng website na ito.

Ang www.howtousetheabortionpill.org Inaanyayahan iyong mga tanawin tungkol sa Website at ang aming Patakaran sa Privacy. Kung nais mong makipag-ugnay sa amin ng anumang mga katanungan o mga komento mangyaring makipag-ugnay sa amin gamit ang aming Contact Us form.