Φαρμακευτική Αποβολή Μεταξύ 10-11 Εβδομάδων της Εγκυμοσύνης

Εγκυμοσύνες μεταξύ 10-11 εβδομάδων μπορούν ακόμα να τερματιστούν με ασφάλεια και αποτελεσματικά με την χρήση των χαπιών αποβολής, αλλά υπάρχουν κάποιες ειδικές περιπτώσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψιν.

Φαρμακευτική Αποβολή με Ασφάλεια ανά Εβδομάδα

Οι αποβολές που λαμβάνουν χώρα νωρίς στην εγκυμοσύνη έχουν χαμηλό ρίσκο επιπλοκών. Οι κινδύνοι των επιπλοκών της αποβολής αυξάνονται όσο προχωράει η εγκυμοσύνη. Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο αυξάνεται το ρίσκο στην διάρκεια εκυμοσύνης. Αν και το ρίσκο αυξάνεται καθώς προχωράει η εγκυμοσύνη, μία αποβολή στις 11 εβδομάδες θεωρείται ακόμα ασφαλής.

Ανάπτυξη της κύησης

% των γυναικών που χρειάστηκαν περαιτέρω ιατρική φροντίδα

  • 0- 49 μέρες (0-7 εβδομάδες)
  • 40-63 μέρες (7-9 εβδομάδες)
  • 64-70 μέρες (9-10 εβδομάδες)
  • 71-77 μέρες (10-11 εβδομάδες)
  • 2%
  • 2.5%
  • 2.7%
  • 3.3%

Πηγή: https://www.womenonweb.org/

Τι θα δείτε κατά την διάρκεια της αποβολής 10 εβδομάδων και μετά;

Ένα χάπι αποβολής θα προκαλέσει αιμορραγία. Αυτή η αιμορραγία μπορεί να είναι περισσότερη από την κανονική αιμορραγία της περιόδου και τα έχει πήγματα. Είναι πιθάνό στις γυναίκες που είναι σε εγκυμοσύνη μεταξύ 10 - 11 εβδομάδων να δουν κάτι αναγνωρίσιμο, ή απλά κάτι που να μοιάζει με ιστό. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν πρέπει να σας ταράξει. Είναι ένα σημάδι ότι το χάπι της αποβολής άρχισε να λειτουργεί με τον σωστό τρόπο. Όπως συμβαίνει και με την έντονη έμμηνος ρύση μπορούν να 'πέσουν' μεγάλα κομμάτια πηγμάτων ή ιστών στην τουαλέτα. Εάν βρίσκεστε σε χώρα όπου η έκτρωση είναι παράνομη, βεβαιωθείτε ότι δεν θα μείνει κάτι αναγνωρίσιμο προσεκτικά και διακριτικά.


References:

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.