عوارض جانبی و عوارض قرص‌های سقط جنین

اگر پس از مصرف قرص‌های سقط جنین همچنان باردار باشم چه کار باید بکنم؟

برخی از زنان شدنی است نیاز به انجام عمل جراحی داشته باشند در صورتی که بعد از مصرف قرص‌ها هنوز باردار بمانند. به یاد داشته باشید! درمان برای سقط ناقص به طور گسترده در سراسر جهان در دسترس است. شما حق دسترسی به این سرویس را دارید، حتی اگر سقط جنین قانونی در کشور شما محدود باشد.


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.