Yaa isticmaali kara Kiniinada Ilmo iska soo Tuurista?

Hadii aan isticmaalo kiniinka ilmo iska tuurista oo aan walina uur leeyahay intaas ka dib, ilmuhu miyuu ku dhalanayaa cilado caafimaad?

Ma jiro wax xidhiidha ka dhexeeya daawada maayfbiristoon iyo xanuun ilmuhu kusoo dhasho. Si kastaba ahaatee, misoborostol ma sababto heerka korodhka ee xanuunada ku dhalashada. Hadii aad qaadato misoborostol walina aad uur leedahay ka dib qaadashada kiniinka, waxa suurto gal ah si caadi ah iskaga dhaleyso ka hor muda dhalmada. Hadii aanad lahayn dhalmada mudadeeda kazoo hor marta oo aad uurka leedahay ilaa wakhtigiisa, khatarta ilmaha xanuunka ku dhalan karaa waxay kordheysaa 1% (hal ilmo boqokii ilmaba).


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.