ข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ยาทำแท้ง

ภายใต้สถานการณ์ใดที่ฉันควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาทำแท้งที่บ้าน?

คุณควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาทำแท้งที่บ้านหากคุณมีอายุครรภ์มากกว่า 11 สัปดาห์ หากคุณแพ้ ไมเฟพริสโตนหรือไมโซพรอสทอล หากคุณมีปัญหาสุขภาพที่รุนแรง รวมถึงปัญหาการแข็งตัวของเลือด หรือหากคุณเชื่อว่าหรือทราบว่าการตั้งครรภ์กำลังเติบโตนอกมดลูก (การตั้งครรภ์นอกมดลูก)


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.