ประเภทของยาทำแท้งและการใช้งาน

ความแตกต่างระหว่างการใช้ไมโซพรอสทอลเพียงอย่างเดียว และการใช้ไมเฟพริสโตนควบคู่กับไมโซพรอสทอลคืออะไร?

ไม่ว่าจะเป็นการใช้ไมเฟพริสโตนควบคู่กับไมโซพรอสทอล หรือการใช้ไมโซพรอสทอลเพียงอย่างเดียวก็ล้วนเป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพทั้งคู่ อย่างไรก็ตามหากเป็นไปได้สำหรับคุณ การใช้ไมเฟพริสโตนควบคู่กับไมโซพรอสทอลถือเป็นทางเลือกที่ดีกว่าของคุณ


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.