ผู้ใดสามารถใช้ยาทำแท้งได้บ้าง?

ฉันควรทำอย่างไรหากทราบว่าได้ตั้งครรภ์ฝาแฝด?

คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือจำนวนปริมาณเม็ดยาหากคุณพบว่าคุณกำลังตั้งครรภ์ฝาแฝด ขั้นตอนเดียวกันนี้สามารถใช้ได้สำหรับการตั้งครรภ์แฝด


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.