Οδηγίες για μια ασφαλή άμβλωση με χάπια

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε χάπια άμβλωσης για να τερματίσετε μια εγκυμοσύνη με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα

Μάθετε περισσότερα
Instructions for a Safe Abortion with pills

Η άμβλωση στη χώρα σας

Abortion in Your Country

Η άμβλωση στη χώρα σας

Μάθετε για τη φροντίδα κατά την άμβλωση στο μέρος που ζείτε

Επιλέξτε Χώρα

Εκπαίδευση και κατάρτιση σχετικά με την ασφαλή άμβλωση

Μάθετε περισσότερα για τη φροντίδα για την άμβλωση μέσα από online βίντεο ή πιστοποιημένα μαθήματα

Μάθετε περισσότερα
Safe Abortion Training and Education
HowToUseAbortionPill.org To HowToUseAbortionPill.org είναι συνδεδεμένο με εγγεγραμμένο με έδρα της ΗΠΑ 501c(3) μη κερδοσκοπικό οργανισμό.
HowToUseAbortionPill.org To HowToUseAbortionPill.org παρέχει περιεχόμενο που προορίζεται για ενημερωτικούς σκοπούς μόνο και δεν συνδέεται με ιατρικό οργανισμό.

Με την Υποστήριξη του Women First Digital