Οδηγίες για μια ασφαλή άμβλωση με χάπια

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε χάπια άμβλωσης για να τερματίσετε μια εγκυμοσύνη με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα

Μάθετε περισσότερα
Instructions for a Safe Abortion with pills
Abortion in Your Country

Η άμβλωση στη χώρα σας

Abortion in Your Country

Μάθετε για τη φροντίδα κατά την άμβλωση στο μέρος που ζείτε

Εκπαίδευση και κατάρτιση σχετικά με την ασφαλή άμβλωση

Μάθετε περισσότερα για τη φροντίδα για την άμβλωση μέσα από online βίντεο ή πιστοποιημένα μαθήματα

Μάθετε περισσότερα
Safe Abortion Training and Education