Φαρμακευτική Αποβολή Μεταξύ 10-13 Εβδομάδων της Εγκυμοσύνης

Εγκυμοσύνες μεταξύ 10-13 εβδομάδων μπορούν ακόμα να τερματιστούν με ασφάλεια και αποτελεσματικά με την χρήση των χαπιών αποβολής, αλλά υπάρχουν κάποιες ειδικές περιπτώσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψιν.

Pregnancies between 10-13 weeks

Φαρμακευτική Αποβολή με Ασφάλεια ανά Εβδομάδα

Οι αποβολές που λαμβάνουν χώρα νωρίς στην εγκυμοσύνη έχουν χαμηλό ρίσκο επιπλοκών. Οι κινδύνοι των επιπλοκών της αποβολής αυξάνονται όσο προχωράει η εγκυμοσύνη. Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο αυξάνεται το ρίσκο στην διάρκεια εκυμοσύνης. Αν και το ρίσκο αυξάνεται καθώς προχωράει η εγκυμοσύνη, μία αποβολή στις 11 εβδομάδες θεωρείται ακόμα ασφαλής.

Τι θα δείτε κατά την διάρκεια της αποβολής 10 εβδομάδων και μετά;

Ένα χάπι αποβολής θα προκαλέσει αιμορραγία. Αυτή η αιμορραγία μπορεί να είναι περισσότερη από την κανονική αιμορραγία της περιόδου και τα έχει πήγματα. Είναι πιθάνό στις γυναίκες που είναι σε εγκυμοσύνη μεταξύ 10 - 11 εβδομάδων να δουν κάτι αναγνωρίσιμο, ή απλά κάτι που να μοιάζει με ιστό. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν πρέπει να σας ταράξει. Είναι ένα σημάδι ότι το χάπι της αποβολής άρχισε να λειτουργεί με τον σωστό τρόπο. Όπως συμβαίνει και με την έντονη έμμηνος ρύση μπορούν να 'πέσουν' μεγάλα κομμάτια πηγμάτων ή ιστών στην τουαλέτα. Εάν βρίσκεστε σε χώρα όπου η έκτρωση είναι παράνομη, βεβαιωθείτε ότι δεν θα μείνει κάτι αναγνωρίσιμο προσεκτικά και διακριτικά.

Συγγραφείς:

Παραπομπές: