Διαδικτυακά μαθήματα

Courses within safe medical abortion.

Επιλέξτε το μάθημα που σας ενδιαφέρει

Μαθήματα σχεδιασμένα ειδικά για επαγγελματίες ενδιαφερόμενους φορείς για την ασφαλή ιατρική άμβλωση. Επιλέξτε το κατάλληλο μάθημα για σας.

Διαδικτυακά μαθήματα

Επιλέξτε το μάθημα που σας ενδιαφέρει

Μαθήματα σχεδιασμένα ειδικά για επαγγελματίες ενδιαφερόμενους φορείς για την ασφαλή ιατρική άμβλωση. Επιλέξτε το κατάλληλο μάθημα για σας.

Courses within safe medical abortion.

I. Μάθημα για φαρμακοποιούς

Το διαδικτυακό μάθημα για την Ιατρική Άμβλωση (Medical Abortion, MA) έχει σχεδιαστεί για φαρμακοποιούς και εργαζόμενους στο φαρμακείο με σκοπό να παρέχει γνώση για να μορφοποιήσουν την πρακτική τους και να διασφαλίσουν ότι είναι ικανοί στο να παρέχουν χάπια ιατρικής άμβλωσης για διακοπή κυήσεων.

Συμμετοχή στο μάθημα

II. Μάθημα για φοιτητές της ιατρικής

Το διαδικτυακό μάθημα για την Ιατρική Άμβλωση (Medical Abortion, MA) έχει σχεδιαστεί για φοιτητές της ιατρικής με σκοπό να παρέχει κριτική γνώση που θα μορφοποιήσει την πρακτική τους, και να διασφαλίσει ότι είναι προετοιμασμένοι να στηρίξουν τις γυναίκες που επιζητούν να κάνουν ή έχουν κάνει ιατρική άμβλωση.

Συμμετοχή στο μάθημα

III. Ιατρική άμβλωση για περιβάλλοντα ανθρωπιστικής βοήθειας

Αυτό το διαδικτυακό μάθημα έχει σχεδιαστεί με σκοπό την αύξηση της γνώσης και της πρόσβασης σε φαρμακευτική άμβλωση (ή άμβλωση με χάπια) σε ανθρωπιστικά περιβάλλοντα. Με τις πληροφορίες που θα μάθετε σε αυτό το μάθημα, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι οι αμβλώσεις με χάπια είναι ασφαλείς και προσβάσιμες. Το μάθημα αυτό δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τους Ιατρούς χωρίς σύνορα (Médecins Sans Frontières) και το www.HowToUseAbortionPill.org

Συμμετοχή στο μάθημα