Ιατρική έκτρωση και μελλοντική γονιμότητα


Πόσο σύντομα μπορώ να μείνω έγκυος και πάλι μετά από ιατρική έκτρωση;

Μπορείτε να μείνετε έγκυος ξανά 8 ημέρες μετά από ιατρική έκτρωση. Εάν έχετε κάνει σεξ, θα πρέπει να εξετάσετε τη χρήση αντισυλληπτικών για να αποτρέψετε μια μη προγραμματισμένη εγκυμοσύνη.

Το χάπι της άμβλωσης θα προκαλέσει γενετικές ανωμαλίες σε ένα μωρό που θα έχω στο μέλλον;

Όχι, τα χάπια αποβολής δεν προκαλούν γενετικές ανωμαλίες σε μελλοντικές εγκυμοσύνες.

Το χάπι άμβλωσης θα κάνει δυσκολότερη για μένα μία σύλληψη στο μέλλον;

Όχι, η άμβλωση με τα χάπια δεν θα δυσκολέψει να μείνετε έγκυος στο μέλλον.

Ιατρική έκτρωση και μελλοντική γονιμότητα

Μπορείτε να μείνετε έγκυος ξανά 8 ημέρες μετά από ιατρική έκτρωση. Εάν έχετε κάνει σεξ, θα πρέπει να εξετάσετε τη χρήση αντισυλληπτικών για να αποτρέψετε μια μη προγραμματισμένη εγκυμοσύνη.

Όχι, τα χάπια αποβολής δεν προκαλούν γενετικές ανωμαλίες σε μελλοντικές εγκυμοσύνες.

Όχι, η άμβλωση με τα χάπια δεν θα δυσκολέψει να μείνετε έγκυος στο μέλλον.

Παραπομπές