Introduction_illustration_01

Ka hor isticmaalka kaniinada, akhri taladayada ee Ka Hor Isticmaalka Kaniinka. Hubi:

 • Uurkaaga inuu ku jiro muddada cabiriddayada uurka
 • Inaad daalacatay dhamaan baaraan dagiddayada iyo talooyinka guud
 • Inaad leedahay qorshe amaan lacalla haddii gurmad dhaco

Kinkaana 2 siyaabo ayaa loo’adegsankaraa adegsiga koobaad ee misoprostol. Adegsiga labadan noocaba ma’lihin waxa cafimaaddara ah.

Introduction_illustration_02
Introduction_illustration_warning

Xasuusin:Kinkaana 2 siyaabo ayaa loo’adegsankaraa adegsiga koobaad ee misoprostol ayaa in kiniinada la’iska galiyo ibta oo uu adegsiga kale uu gahay kan ciridka hoostiisa lagashado. HowToUse waxay ku talo bixin in aad ka isticmaasho oo kali ah misoprostol afka sababtoo ah waa khaas (wuxuu u milmaa dhakhso) wuxuuna yeelan khatar yar caabuqa.

See Loo Isticmalaa Kaniinka: Mifepristone iyo Misoprostol

Miifeandmiso_illustration_01

Tilaabada 1: Liqha kinka Mifepristone oo 200 oo mikrogram ah.

Miifeandmiso_illustration_02

Tilaabada 2: Sugida waxa muqankara kadib qaadashada kinika oo ah 24 sacadood amaba 48 sacadood. Ka hor qaadashada kiniinka misoprostol waa in aad sugtid 24 sacadood, balse loomabaahna in aad sogtid 48 sacadood. Kadib marka la qaato kiniinka oo la sagaaga natiijada waxa laqaban karaa hawlaha caadiga ah ee xanaanaynta ubadka, cuno karinta, shaqa aadida amba dagsiga waxbarashada oola’aado

Miifeandmiso_illustration_03

Tilaabada 3: Liq cabitaan biyo si loo qooyo afkaaga. Gali 4 kaniinada misoprostol (200 mcg mid kasta) inta u dhexaysa daankaaga iyo ciridka hoose (2 kaniinna dhanka kale).

Miifeandmiso_illustration_04

Tilaabada 4: Kanka ka hay kiniinadan ilaa 30 daqiiqadood. Kiniinkaniin marka uu rado waxa uu yelankara dhandha sida chooka oo kale iyada oouu afku ku qalalikaro. Muda 30 daqiiqadood loomabaa no in laqaato wax cana ah amba biya ah.

Miifeandmiso_illustration_05

Tilaabada 5: 30 daqiqadood dabadeed kiniika qoyay ee afkaaga ku haday biyo kuluqo oo loqo

Ka Dib Isticmaalka Kaniinka: Mifepristone iyo Misoprostol

 • Halkaan ka baro waxa la fili ka dib qaadashada mifepristone + misoprostol.
 • Calool xanuun ba’an hadii ladaremo waxa habboon in laqaato kiinka ibubirofiin waa caadi in la’ibsado oo la qaato kiinkani oo ah ilaa 200 oo miligraam iyada oo uuna dhakhtarku kuuqorin 6-8 sacadood mar qudhaata 3-4 xabadood oo kiniin ah waala qaadan karaa, waana kiniin lagaga ladnaado xanuunka caloosha. (Xasuusnaw in sidoo kale aad qaadan karto ibuprofen ka hor isticmaalidda misoprostol, sidoo kale.)
Miso_illustration_04
 • Kadib marka aad adegsatid kiniinada mifepristone iyo misoprostol ee ilmaha la’iskaga soo saaro loomabaahankaro taagero kalkaaliyo caafimaad. Iska hub in aad qabtid dareenka qofka uurka lehe, caafimaadfiican, iyo in uun jirin dhigbax badan. Kiniinadani inkastay yihiin kuwa la’iskuhalaynkaro, hadan hayada cafimaadka aduunka ayaa cadaysa inshaqaalaha cafimaadka lalakashankaro marka ay dhacaan xanuuno ay kamidyhiin:-
 • Xanuuno aan kalajoogsi lahayn hadii aad iska dareentid xanuun nocani ar oo laba to dobaadah aad xarumaha caafimaa aka

  laba todobaad Kadib markaad isticmaashid kininka ilmaha la’iskaga soorido haadaad dareentid xaalada la’iska arka marka uurka.

  Diiga kaabaxaaya hadii u yahay mid qiyaas li’iah oo 2 todobaad kabadan kaasocda

See Loo Isticmalaa Kaniinka: Misoprostol ee gaar loo qaato

Tilmaamahaan waxay muujiyaan in aad isticmaasho 12 kaniinada misoprostol oo mid kasta yahay 200 mcg.

Miso_illustration_01

Tilaabada 1:

 • Liq cabitaan biyo si loo qooyo afkaaga. Gali 4 kaniinada misoprostol (200 mcg mid kasta) inta u dhexaysa daankaaga iyo ciridka hoose (2 kaniinna dhanka kale).
 • Kanka ka hay kiniinadan ilaa 30 daqiiqadood. Kiniinkaniin marka uu rado waxa uu yelankara dhandha sida chooka oo kale iyada oouu afku ku qalalikaro. Muda 30 daqiiqadood loomabaa no in laqaato wax cana ah amba biya ah.
 • 30 daqiqadood dabadeed kiniika qoyay ee afkaaga ku haday biyo kuluqo oo loqo.
 • Sugto 3-4 saacadood ka hor u gudbidda talabada 2.
Miso_illustration_02

Tilaabada 2:Ku celi talabada 1. Xasuusnaw inaad sugto 3-4 saacadood ka hor u gudbidda talabada 3.

Miso_illustration_03

Tilaabada 3:Ku celi talabada 1.

Ka Dib Isticmaalka Kaniinka: Misoprostol

 • Halkaan ka baro waxa la fili ka dib qaadashada misoprostol.
 • Calool xanuun ba’an hadii ladaremo waxa habboon in laqaato kiinka ibubirofiin waa caadi in la’ibsado oo la qaato kiinkani oo ah ilaa 200 oo miligraam iyada oo uuna dhakhtarku kuuqorin 6-8 sacadood mar qudhaata 3-4 xabadood oo kiniin ah waala qaadan karaa, waana kiniin lagaga ladnaado xanuunka caloosha. (Xasuusnaw in sidoo kale aad qaadan karto ibuprofen ka hor isticmaalidda misoprostol, sidoo kale.)
Miso_illustration_04
 • Kadib marka aad adegsatid kiniinada mifepristone iyo misoprostol ee ilmaha la’iskaga soo saaro loomabaahankaro taagero kalkaaliyo caafimaad. Iska hub in aad qabtid dareenka qofka uurka lehe, caafimaadfiican, iyo in uun jirin dhigbax badan. Kiniinadani inkastay yihiin kuwa la’iskuhalaynkaro, hadan hayada cafimaadka aduunka ayaa cadaysa inshaqaalaha cafimaadka lalakashankaro marka ay dhacaan xanuuno ay kamidyhiin:-
 • Xanuuno aan kalajoogsi lahayn hadii aad iska dareentid xanuun nocani ar oo laba to dobaadah aad xarumaha caafimaa aka

  laba todobaad Kadib markaad isticmaashid kininka ilmaha la’iskaga soorido haadaad dareentid xaalada la’iska arka marka uurka.

  Diiga kaabaxaaya hadii u yahay mid qiyaas li’iah oo 2 todobaad kabadan kaasocda