Ποιος μπορεί να κάνει χρήση χαπιών έκτρωσης;

Εάν λάβω το χάπι έκτρωσης και εξακολουθήσω να είμαι έγκυος, θα γεννηθεί το μωρό με γενετικές ανωμαλίες;

Δεν βρέθηκε κανένας σύνδεσμος μεταξύ της μιφεπριστόνης και των γενετικών ανωμαλιών. Ωστόσο, η μισοπροστόλη προκαλεί ελαφρώς αυξημένο ποσοστό γενετικών ανωμαλιών. Εάν πάρετε μισοπροστόλη και είστε ακόμα έγκυος μετά τη λήψη των χαπιών, μπορεί να έχετε μία φυσική αποβολή. Εάν δεν έχετε αποβολή και συνεχιστεί η εγκυμοσύνη, ο κίνδυνος γενετικών ανωμαλιών αυξάνεται κατά 1% (ένα μωρό από το 100).


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.