انواع قرص‌های سقط جنین و کاربرد آنها

تفاوت بین مصرف میزوپروستول به صورت تنها و مصرف میفپریستون و میزوپروستول با هم چیست؟

هر دو گزینه‌ی (ترکیب میفپریستون و میزوپروستول) و (فقط میزوپروستول) گزینه‌های موثری هستند. با این حال، در صورتی که ترکیب میفپریستون و میزوپروستول موجود و برای شما مقرون به صرفه باشد، ترجیحاً این گزینه را انتخاب کنید.


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.