انواع قرص‌های سقط جنین و کاربرد آنها

قرص‌های سقط جنین چگونه عمل می‌کنند؟

دو نوع قرص سقط جنین وجود دارد و هر کدام از آنها مکانیسم عمل متفاوت دارد. میفپریستون هورمون مورد نیاز برای پیشروی بارداری را مسدود می‌کند، در حالی که اجزای مورد استفاده در میزوپروستول از طریق سست کردن و باز کردن سرویکس (دهانه‌ی رحم) و ایجاد انقباض در رحم سبب خارج کردن حاملگی و پایان دادن به آن می‌شود.


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.