انواع قرص‌های سقط جنین و کاربرد آنها

آیا می‌توانم پس از مصرف میزوپروستول آب بنوشم؟

به مدت ۳۰ دقیقه پس از مصرف قرص چیزی نخورید یا ننوشید، و اجازه دهید میزوپروستول حل شود. پس از گذشت ۳۰ دقیقه، شما می‌توانید آب بنوشید تا بتوانید بقایای قرص‌ها را قورت دهید و بطور کلی آب به همان اندازه که رفع عطش شود بنوشید.


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.