انواع قرص‌های سقط جنین و کاربرد آنها

میفپریستون چه کاری انجام می دهد؟

میفپریستون مانع ترشح هورمون مورد نیاز برای رشد و پیشروی بارداری می‌شود.


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.