انواع قرص‌های سقط جنین و کاربرد آنها

چرا در صورتی که ابتدا میفپریستون را مصرف کرده باشم، باید مقدار بیشتری میزوپروستول مصرف کنم؟

میفپریستون و میزوپروستول با هم مصرف می‌شود زیرا قرص‌ها مکمل یکدیگر هستند. داروی استفاده شده در میزوپروستول از طریق شل کردن و باز کردن سرویکس (دهانه رحم) و ایجاد انقباض در رحم سبب خارج کردن بارداری می‌شود.


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.