چه کسی می‌تواند از قرص‌های سقط جنین استفاده کند؟

چگونه می‌توانم سقط جنین کنم اگر حاملگی خارج رحمی در من تشخیص داده شود؟

اولاً باید بدانید که اکثر زنان از این وضعیت آگاه نیستند مگر آنکه سونوگرافی انجام دهند. حاملگی‌های خارج از رحم زیست پذیر و ماندنی نیستند و حتی در کشورهایی که سقط جنین زنان غیر قانونی است هم زنان می‌توانند به یک روش قانونی برای خاتمه دادن به این حاملگی دسترسی پیدا کنند.


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.