چه کسی می‌تواند از قرص‌های سقط جنین استفاده کند؟

آیا چنانچه قبلاً از قرص سقط جنین استفاده کرده باشم، تأثیر قرص کمتر است؟

خیر، هر حاملگی یک رویداد منحصر به فرد است. چنانچه قبلاً از قرص سقط جنین استفاده کرده‌اید، اگر مجدداً برای بارداری ناخواسته دیگری از آن استفاده کنید، نیاز به مصرف دوز بالاتر ندارید.


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.