چه کسی می‌تواند از قرص‌های سقط جنین استفاده کند؟

در صورتی که قبلاً عمل سزارین انجام داده داده‌ام آیا سقط جنین غیر ایمن است؟

خیر، استفاده از قرص‌های سقط جنین در اوایل بارداری، حتی اگر شما قبلاً عمل سزارین انجام داده باشید، ایمن است.


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.