چه کسی می‌تواند از قرص‌های سقط جنین استفاده کند؟

اگر کم خونی داشته باشم، آیا می‌توانم قرص سقط جنین را مصرف کنم؟

گر دچار کم خونی هستید (سطح آهن خونتان پایین است)، یک خدمات بهداشتی درمانی را که بیش از ۳۰ دقیقه با شما فاصله نداشته باشد و می‌تواند در صورت نیاز به شما کمک کند، شناسایی کنید. اگر کم خونی‌تان شدید است، قبل از استفاده از قرص سقط جنین، با پزشک مشورت کنید.


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.