چه کسی می‌تواند از قرص‌های سقط جنین استفاده کند؟

اگر من یک زن بسیار چاق باشم (یا دارای اضافه وزن باشم)، آیا لازم است قرص‌های بیشتری مصرف کنم؟

خیر، همان تعداد قرصی که برای همه توصیه می‌کنیم را مصرف کنید. مطالعات نشان داده اند که میزان موفقیت این دارو برای زنان چاق و سنگین کاهش نمی‌یابد. نیاز نیست دوز متفاوت یا تعداد قرص بیشتری مصرف کنید.


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.