چه کسی می‌تواند از قرص‌های سقط جنین استفاده کند؟

آیا در صورتی که من ایدز داشته باشم، می‌توانم از قرص‌های سقط جنین استفاده کنم؟

اگر شما دچار بیماری ایدز هستید، تنها اطمینان حاصل کنید که در وضعیت پایداری هستید، داروهای ضد رتروویروسی خود را مصرف می‌کنید و در وضعیت سلامتی خوبی به سر می‌برید.


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.