ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းနှင့် နောက်ပိုင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ခြင်း

ဆေးသောက်၍ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပြီးသည့်နောက် မည်မျှအကြာတွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန် ကြိုးစားနိုင်ပါသလဲ။

ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပြီး ၈ ရက်အကြာတွင် ကိုယ်ဝန်ရရန် ကြိုးစားနိုင်ပါသည်။ ကိုယ်ဝန်မရလိုပါက လိင်ဆက်ဆံသည့်အခါ အကာအကွယ်သုံးရန် လိုအပ်ပါတယ်။


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.