ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းနှင့် နောက်ပိုင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ခြင်း

ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပြီးပါက နောက်ပိုင်းကိုယ်ဝန်ပြန်ဆောင်နိုင်ဖို့ အခက်အခဲရှိပါသလား။

အခက်အခဲမရှိနိုင်ပါ။ ဆေးဝါးဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းသည် နောက်ပိုင်းကိုယ်ဝန်ပြန်ဆောင်ဖို့အတွက် အခက်အခဲမဖြစ်စေပါ။


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.