အခြားမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းသည် ဆေးသောက်ပြီးကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းနှင့်တူပါသလား။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းသည် ခွဲစိတ်ကုသကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းနှင့် တူပါသလား။

ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချနည်း ၂ နည်းရှိပါတယ်။ ၁။ ဆေးဖြင့် ဖျက်ချနည်း -
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချသည့်ဆေးများကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်တွင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချရန်အတွက် သောက်သုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည် ခွဲစိတ်ကုသစရာမလိုဘဲ ဆေးသောက်ဖျက်ချနိုင်ပါသည်။ ၂။ ခွဲစိတ်ဖျက်ချနည်း
- ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်မှ သားအိမ်ထဲမှအသားစကို ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချရန်အတွက် ရှင်းထုတ်ပစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ MVA ကဲသို့ လေစုပ်ထုတ်နည်း နှင့် သားအိမ်ခြစ်နည်းတို့ဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.