ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေဆးမ်ား၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ေဆးေသာက္သံုးျပီးပါက နာက်င္မႈအတြက္ မည္သို႕ျပဳလုပ္သင့္သနည္း။

Tသင္နာက်င္မႈအတြက္ ေဆးကို ၆-၈ နာရီၾကာျပီးတိုင္း ၃-၄ လံုးအထိ ေသာက္ေပးပါ။ misoprostol ေသာက္သံုးထားသည့္အခါ ibuprofen ကိုလည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.