अन्य निरन्तर सोधिएका (FAQs) प्रश्नहरु

औषधीयगर्भपतन गर्भपाती चक्की एउटै हो? के औषधीयगर्भपतन ल्यक्रिया गर्भपतन एउटै हो?

त्यहाँ दुइ प्रकारका सामान्य गर्भपतनको पद्धतिहरु छन:
१) औषधीयगर्भपतन: औषधीयगर्भपतनले गर्भलाई हटाउनको लागी फर्मालोजिकल औषधिहरुको प्रयोग गर्छन। कहिले काँही यसलाई "शल्यक्रिया-रहित गर्भपतन" वा "चक्की सहितको गर्भपतन" जस्ता शब्दहरुले पनि चिनिन्छ।
२) शल्यक्रिया युक्त गर्भपतन: शल्यक्रिया युक्त गर्भपतन पद्धतिमा, गर्भधारणलाई हटाउनको लागी दक्ष विज्ञहरुले आमाशय मार्फत पाठेघरलाई खालि गर्छन। यस पद्धतिमा निम्न कुराहरु समावेश छन; म्यानुएल व्याकुम एस्पाइरेशन (MVA) र डाइलेटेशन र इभ्याकुवेशन (D&E)।


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.