गर्भपतनको चक्कीहरुको प्रकारहरु र तिनीहरुको प्रयोग

मिसोप्रोस्टोल मात्रै लिनु र मिफेप्रिस्टोन र मिसोप्रोस्टोल दुवै लिनुमा के भिन्नता छ?

मिफेप्रिस्टोन र मिसोप्रोस्टोल को समिश्रण र मिसोप्रोस्टोल मात्रै दुवै नै प्रभावकारी विकल्पहरु हुन्। तरैपनि, यदी उपलब्ध छ र तपाईं खरीद गर्न सक्नुहुन्छ भने, तपाईंको रोजाई भनेको मिफेप्रिस्टोन र मिसोप्रोस्टोल को समिश्रण हुनुपर्छ।


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.