गर्भपाती चक्की कसले प्रयोग गर्न सक्छन?

मैले स्तनपान गराई रहँदा मिसोप्रोस्टोल खान सक्छु?

यदि तपाईंले बच्चालाई स्तनपान गराई रहनुभएको छ भने, उक्त मिसोप्रोस्टोल ले बच्चालाई पखाला लगाउन सक्छ। यस बाट बच्नको लागी, बच्चालाई स्तनपान गराउनु होस्, मिसोप्रोस्टोल चक्की खानुहोस्, र तपाईंले पुनः स्तनपान गराउन भन्दा अघि ४ घण्टा पर्खनु होस्।


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.