ผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนของยาทำแท้ง

ภาวะตกเลือดและอาการปวดท้องน้อยในระดับใดที่ถือว่าปกติหลังจากใช้ไมโซพรอสทอล?

สำหรับผู้หญิงบางคน อาการปวดท้องน้อยนั้นจะรุนแรงมาก – เจ็บปวดมากกว่าการปวดประจำเดือน (ถ้าคุณมีอาการปวดประจำเดือน) และการตกเลือดจะหนักกว่าประจำเดือนมาก โดยคุณอาจเกิดภาวะเลือดอุดตันได้จนถึงขนาดเท่าลูกมะนาวในช่วงสองถึงสามชั่วโมงแรกหลังจากทานไมโซพรอสทอล อย่างไรก็ตามสำหรับผู้หญิงคนอื่น อาการปวดท้องน้อยอาจไม่รุนแรงมากและมีเลือดออกดังเช่นประจำเดือนปกติ


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.