ประเภทของยาทำแท้งและการใช้งาน

การใช้ไมโซพรอสทอลเพียงอย่างเดียว และการใช้ไมเฟพริสโตนควบคู่กับไมโซพรอสทอลมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน?

ผู้หญิง 98 คนจาก 100 คนจะสามารถทำแท้งโดยสมบูรณ์หากใช้ไมเฟพริสโตนควบคู่กับไมโซพรอสทอล ในขณะที่ผู้หญิงประมาณ 95 คนจาก 100 คนจะสามารถทำแท้งโดยสมบูรณ์ได้หากใช้ยาไมโซพรอสทอลเพียงอย่างเดียว


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.