ผู้ใดสามารถใช้ยาทำแท้งได้บ้าง?

ฉันสามารถใช้ยาทำแท้งได้หรือไม่หากฉันเป็นโรคโลหิตจาง?

หากคุณมีภาวะโลหิตจาง (ระดับธาตุเหล็กในเลือดต่ำ) ให้สังเกตหาสถานพยาบาลที่อยู่ห่างออกไปไม่เกิน 30 นาทีซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้เมื่อต้องการ อย่างไรก็ตาม หากคุณมีภาวะโลหิตจางมากกว่าปกติ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาทำแท้ง


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.