ผู้ใดสามารถใช้ยาทำแท้งได้บ้าง?

หากฉันใช้ยาทำแท้งและฉันยังตั้งครรภ์หลังจากนั้น บุตรจะกำเนิดมาพร้อมกับข้อบกพร่องใดๆหรือไม่?

ไม่พบการเชื่อมโยงระหว่างไมเฟพริสโตนกับการเกิดที่มีข้อบกพร่อง อย่างไรก็ตามไมโซพรอสทอลอาจส่งผลให้มีการเพิ่มอัตราการเกิดข้อบกพร่องเล็กน้อย หากคุณใช้ไมโซพรอสทอลและคุณยังตั้งครรภ์หลังจากใช้ยา คุณอาจมีอาการแท้งตามธรรมชาติ แต่ถ้าหากคุณไม่แท้งบุตรและตั้งครรภ์ต่อไปอีกระยะหนึ่ง ความเสี่ยงของการเกิดข้อบกพร่องจะเพิ่มขึ้น 1% (ทารกหนึ่งคนจาก 100 คน)


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.