Ibang mga Kadalasang Tinatanong na mga Katanungan

Ano ang kaibahan sa pagitan ng pampalaglag na tabletas at ng bukas-ng-umaga na tabletas (pang-emerhensiya na kontrasepsyon)?

Ang pang-emerhensiyang kontraseptibong mga tabletas (ECP) ay isang ligtas at mabisang paraan ng pag-iwas sa pagbubuntis pagkatapos ng di protektadong pagtatalik. Gumagana ang mga ito sa pamamagitan ng pagpigil sa obulasyon (pagpapalabas ng isang itlog) o sa pamamagitan ng pagpigil sa itlog at semilya mula sa pagkikita. Ang mga ECP ay hindi magwawakas o hahadlang sa naitatag na pagbubuntis. Ang mga ECP ay magkaiba mula sa mga programa ng medikal na pagpapalaglag (na kasama ang mifepristone at misoprostol). Ang parehong paggamot ay kritikal na mahalaga para sa reproduktibong kalusugan ng mga kababaihan sa buong mundo.


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.