Ibang mga Kadalasang Tinatanong na mga Katanungan

Ang pagpapalaglag ba ay isang paraan para mapigilan ang pagbubuntis?

Ang mga paraan ng pagpapalaglag ay hindi dapat na ipagkamali sa pag-iiwas sa pagbubuntis (mga paraan sa kontraseptibo, kasama na ang pang-emerhensiya na kontrasepsyon). Ang mga paraan ng kontraseptibo ay gumagana sa pamamagitan ng pagharang sa obulasyon (pagpapalabas ng isang itlog) o sa pamamagitan ng pagpigil sa itlog at semilya mula sa pagkikita. Ang mga paraan sa kontraseptibo, kasama na ang pang-emerhensiya na kontrasepsyon, ay hindi maaaring gamitin para wakasan o hadlangan ang naitatag na pagbubuntis. Maaari mong bisitahin ang www.findmymethod.org para sa karagdagang pagkatuto tungkol sa mga paraan sa kontraseptibo.


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.