Mga Di Kanais-nais na Epekto at Komplikasyon ng Pampalaglag na mga Tabletas

Paano kung hindi ako dinugo pagkatapos na inumin ang misoprostol?

Maghanap ng medikal na pangangalaga kung hindi ka dinugo o may kaunting pagdurugo na may kasunod na sobrang pananakit (partikular na sa kanang balikat) na hindi naiibsan ng ibuprofen. Ito ay maaaring senyales ng isang ektopik na pagbubuntis (pagbubuntis na makikita sa labas ng matris). Kahit ito ay madalang, ito ay nakamamatay. Maaari mo ring kontakin ang aming mga kaibigan sa www.safe2choose.org para makausap ang isang sinanay na pagpapalaglag na tagapayo kung ikaw ay nag-aalala na ang pagpapalaglag ay hindi matagumpay.


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.