Mga Uri ng Pampalaglag na mga Tabletas at ang Kanilang Gamit.

Bakit ko kailangan ng uminom ng mas maraming misoprostol kung ininom ko nang una ang mifepristone?

Ang mifepristone at misoprostol ay iniinom nang magkasabay dahil ang mga tabletas na ito ay nagtutulungan sa isa’t isa. Ang gamot na ginagamit sa misoprostol ay gumagana sa pamamagitan ng pagpaparelaks at pagbubukas ng kuwelyo ng matris (bungad ng matris) at nagsasanhi sa pagkontrak ng matris, na nagpapalabas sa pinagbubuntis.


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.