Sino ang maaaring gumamit ng mga Pangpalaglag na Tabletas?

Ako ay sumailalim ng pambabae na isterilisasyon (tubal ligation). Hindi ito gumana at ako ay nabuntis. Ang pagbubuntis ay nasa tubo (ektopik na pagbubuntis). Ngayon ako ay buntis na naman. Ligtas ba para sa akin na inumin ang pampalaglag na mga tabletas?

Hindi, hindi ligtas na inumin ang pampalaglag na mga tabletas kung alam mo na ikaw ay may panganib magkaroon ng ektopik na pagbubuntis. Dahil ikaw ay sumailalim ng tubal ligation, alam naming na mayroong pagpilat sa iyong mga tubo (mga Fallopian na tubo). Marahil ito ang dahilan kung bakit ang iyong huling pagbubuntis ay isang ektopik na pagbubuntis. Ang mga Fallopian na tubo ay ang lugar kung saan ang itlog ng babae ay nafefertilize ng semilya ng lalaki. Ang pagbubuntis ay nagsisimulang lumaki at lumipat mula sa tubo patungo sa sinapupunan. Kung ang iyong tubo ay may pilat, ang unang mga buwan ng pagbubuntis ay maaaring makulong sa tubo. Habang lumalaki ang pinagbubuntis, ito ay maaaring magsanhi sa pagkabiyak ng tubo. Kung ang tubo ay mabiyak, maaari itong magsanhi ng malalang pagdurugo sa loob mo, na nakamamatay. Ikaw ay nasa panganib para sa isa pang ektopik na pagbubuntis. Hindi mo dapat gamitin ang pampalaglag na mga tabletas sa iyong sarili hanggang sa ang isang pangkalusugan na provider ay sigurado na ang pagbubuntis ay nasa sinapupunan, wala sa iyong mga tubo.


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.