Các loại thuốc phá thai và cách sử dụng

Khác nhau của việc chỉ dùng misoprostol và dùng cả mifepristone và misoprostol là gì?

Lựa chọn kết hợp mifepristone và misoprostol hoặc chỉ dùng đều là những lựa chọn hiệu quả. Tuy nhiên, nếu bạn có thể tìm mua được và có khả năng chi trả thì nên chọn kết hợp mifepristone và misoprostol.


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.