Các loại thuốc phá thai và cách sử dụng

Tại sao tôi cần dùng thêm misoprostol nếu tôi đã dùng mifepristone trước?

Mifepristone và misoprostol được sử dụng cùng nhau vì sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Dược phẩm trong thuốc misoprostol giúp tử cung giãn, co thắt để đẩy thai ra ngoài.


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.