Ai có thể dùng thuốc phá thai?

Thuốc phá thai có giảm hiệu quả hay không nếu tôi đã từng sử dụng trước đây?

Không, mỗi lần mang thai là một sự kiện riêng. Nếu bạn đã dùng thuốc phá thai trước đây, bạn không cần dùng liều cao hơn nếu bạn dùng lại thuốc cho thai kỳ ngoài ý muốn khác.


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.