Ai có thể dùng thuốc phá thai?

Sẽ thế nào khi tôi biết mình mang thai đôi?

Bạn không cần phải thay đổi liều dùng hoặc số viên thuốc nếu bạn biết mình mang thai đôi. Quy trình tương tự được áp dụng cho những trường hợp thai đôi.


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.