Ai có thể dùng thuốc phá thai?

Tôi có thể dùng thuốc phá thai nếu tôi bị nhiễm HIV không?

Nếu bạn nhiễm HIV, cần đảm bảo rằng tình trạng sức khỏe của bạn ổn định, bạn vẫn đang dùng thuốc kháng retrovitrus (ARV) và bạn trong tình trạng sức khỏe tốt.


References

This website may require anonymous cookies and various third party services to function properly. You can read our Terms & Conditions and Privacy Policies. By continuing to use this site you are giving us your consent to do this.