Hướng dẫn phá thai an toàn bằng thuốc

Tìm hiểu cách sử dụng thuốc phá thai để chấm dứt thai kỳ một cách an toàn và hiệu quả

Tìm hiểu thêm
Instructions for a Safe Abortion with pills
Abortion in Your Country

Phá thai ở quốc gia của bạn

Abortion in Your Country

Tìm hiểu về dịch vụ chăm sóc phá thai ở nơi bạn sống

Tìm hiểu thêm về chăm sóc phá thai thông qua các video trực tuyến hoặc các khóa học được chứng nhận của chúng tôi

Tìm hiểu thêm về chăm sóc phá thai thông qua các video trực tuyến hoặc các khóa học được chứng nhận của chúng tôi

Tìm hiểu thêm
Safe Abortion Training and Education

Trang web này có thể yêu cầu cookie ẩn danh và các dịch vụ bên thứ ba khác nhau để hoạt động thích hợp. Bạn có thể đọc Điều khoản & Điều kiệnChính sách Bảo mật của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho chúng tôi thực hiện việc này.