Phá thai y học trong giai đoạn thai 10 đến 13 tuần tuổi

Vẫn có thể phá thai bằng thuốc an toàn và hiệu quả khi thai kỳ ở tuần thứ 10 đến 13, nhưng có những lưu ý đặc biệt cần phải cân nhắc.

Pregnancies between 10-13 weeks

Phá thai bằng thuốc an toàn theo tuần

Phá thai trong giai đoạn thai kỳ sớm có ít rủi ro biến chứng. Rủi ro biến chứng tăng khi thai kỳ tiếp tục phát triển. Biểu đồ bên dưới mô tả nguy cơ biến chứng trong giai đoạn mang thai. Mặc dù càng về giai đoạn sau của thai kỳ, rủi ro sẽ tăng, nhưng phá thai khi thai 13 tuần vẫn được xem là an toàn.

Sẽ thế nào khi phá thai sau 10 tuần tuổi?

Phá thai y tế sẽ khiến người phụ nữ bị chảy máu. Hiện tượng chảy máu này sẽ nhiều hơn so với kỳ kinh nguyệt bình thường và có thể có cục máu đông. Những phụ nữ phá thai trong giai đoạn 10-13 tuần có thể thấy được thực thể có để định hình được, hoặc có gì đó trông như tế bào. Điều này là bình thường và không cần hoảng sợ. Đây là dấu hiệu cho thấy quá trình phá thai đúng như dự kiến. Giống như trong những kỳ kinh ra nhiều, bạn có thể xả máu đông và tế bào an toàn trong nhà vệ sinh. Nếu bạn sống ở một quốc gia nơi phá thai là phạm pháp, hãy đảm bảo bỏ những gì có thể định hình được thật cẩn thận và kín đạo.

Các tác giả:

Tài liệu tham khảo: