Phá thai y học trong giai đoạn thai 10 đến 13 tuần tuổi

Vẫn có thể phá thai bằng thuốc an toàn và hiệu quả khi thai kỳ ở tuần thứ 10 đến 13, nhưng có những lưu ý đặc biệt cần phải cân nhắc.

Pregnancies between 10-13 weeks

Phá thai bằng thuốc an toàn theo tuần

Phá thai trong giai đoạn thai kỳ sớm có ít rủi ro biến chứng. Rủi ro biến chứng tăng khi thai kỳ tiếp tục phát triển. Biểu đồ bên dưới mô tả nguy cơ biến chứng trong giai đoạn mang thai. Mặc dù càng về giai đoạn sau của thai kỳ, rủi ro sẽ tăng, nhưng phá thai khi thai 13 tuần vẫn được xem là an toàn.

Sẽ thế nào khi phá thai sau 10 tuần tuổi?

Phá thai y tế sẽ khiến người phụ nữ bị chảy máu. Hiện tượng chảy máu này sẽ nhiều hơn so với kỳ kinh nguyệt bình thường và có thể có cục máu đông. Những phụ nữ phá thai trong giai đoạn 10-13 tuần có thể thấy được thực thể có để định hình được, hoặc có gì đó trông như tế bào. Điều này là bình thường và không cần hoảng sợ. Đây là dấu hiệu cho thấy quá trình phá thai đúng như dự kiến. Giống như trong những kỳ kinh ra nhiều, bạn có thể xả máu đông và tế bào an toàn trong nhà vệ sinh. Nếu bạn sống ở một quốc gia nơi phá thai là phạm pháp, hãy đảm bảo bỏ những gì có thể định hình được thật cẩn thận và kín đạo.

Các tác giả:

  • Tất cả nội dung giới thiệu trên trang web này được viết bởi nhóm HowToUseAbortionPill.org tuân theo các tiêu chuẩn và quy trình của Liên đoàn Phá thai Quốc gia, Ipas, Tổ chức Y tế Thế giới, DKT International và carafem.
  • Liên đoàn Phá thai Quốc gia (NAF) là hiệp hội chuyên nghiệp của các nhà cung cấp dịch vụ phá thai ở Bắc Mỹ, và là người đi đầu trong phong trào ủng hộ sự lựa chọn. Nội dung trên HowToUseAbortionPill.org tuân thủ Nguyên tắc chính sách lâm sàng năm 2020 do NAF phát hành.
  • Ipas là tổ chức quốc tế duy nhất chỉ tập trung vào việc mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ phá thai và chăm sóc tránh thai an toàn. Nội dung trên HowToUseAbortionPill.org phù hợp với Cập nhật lâm sàng về sức khỏe sinh sản 2019 do Ipas phát hành.
  • Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc chịu trách nhiệm về sức khỏe cộng đồng quốc tế. Nội dung trên HowToUseAbortionPill.org phù hợp với Phá thai an toàn năm 2012: hướng dẫn kỹ thuật và chính sách cho hệ thống y tế do WHO phát hành.
  • DKT International là một tổ chức phi lợi nhuận được đăng ký thành lập năm 1989 nhằm tập trung sức mạnh của tiếp thị xã hội vào một số quốc gia lớn nhất có nhu cầu lớn nhất về kế hoạch hóa gia đình, phòng chống HIV / AIDS và phá thai an toàn.
  • carafem là mạng lưới phòng khám chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc phá thai và kế hoạch hóa gia đình chuyên nghiệp, thuận tiện để mọi người có thể kiểm soát số lượng và khoảng cách sinh con của mình.

Tài liệu tham khảo:

Trang web này có thể yêu cầu cookie ẩn danh và các dịch vụ bên thứ ba khác nhau để hoạt động thích hợp. Bạn có thể đọc Điều khoản & Điều kiệnChính sách Bảo mật của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho chúng tôi thực hiện việc này.