Các khóa học trực tuyến

Courses within safe medical abortion

Chọn khóa học bạn quan tâm

Các khóa học được thiết kế đặc biệt cho các bên liên quan chuyên nghiệp về phá thai nội khoa an toàn. Chọn khóa học phù hợp với bạn.

Courses within safe medical abortion

Phá thai bằng thuốc trong các Cơ sở Hỗ trợ Nhân đạo

Khóa học trực tuyến này được thiết kế với mục đích nâng cao kiến ​​thức và khả năng tiếp cận với phá thai bằng thuốc (hoặc phá thai dùng thuốc) trong các Cơ sở Hỗ trợ nhân đạo. Với thông tin bạn sẽ học trong khóa học này, bạn có thể giúp đảm bảo rằng phá thai bằng thuốc an toàn, dễ tiếp cận và bảo mật. Khóa học này được xây dựng với sự hợp tác giữa Médecins Sans Frontières và www.HowToUseAbortionPill.org

Tham gia khóa học

Phá thai tự quản

Khóa học trực tuyến này được thiết kế cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu thêm về cách tự quản lý phá thai hoặc phá thai tại nhà. Với thông tin bạn sẽ học trong khóa học này, bạn có thể giúp đảm bảo rằng phá thai bằng những viên thuốc là an toàn, dễ tiếp cận và bảo mật. Khóa học này được tổ chức với sự hợp tác giữa Médecins Sans Frontières và www.HowToUseAbortionPill.org

Tham gia khóa học
HowToUseAbortionPill.org được liên kết với một tổ chức phi lợi nhuận 501c (3) có trụ sở tại Hoa Kỳ đã đăng ký.
HowToUseAbortionPill.org cung cấp nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin và không liên kết với một tổ chức y tế.

Được hỗ trợ bởi Women First Digital