Các khóa học trực tuyến

Courses within safe medical abortion.

Chọn khóa học bạn quan tâm

Các khóa học được thiết kế đặc biệt cho các bên liên quan chuyên nghiệp về phá thai nội khoa an toàn. Chọn khóa học phù hợp với bạn.

Courses within safe medical abortion.

Medical Abortion Course For Providers

Medical abortion is a safe and common method of pregnancy termination. Healthcare workers can provide care during medical abortion either by directly overseeing the process or by supporting women to self-manage the abortion outside of a clinical setting. This course will review the necessary information and resources to ensure that women around the world have access to a safe and effective option for pregnancy termination. This course is created in collaboration with International Planned Parenthood Federation.

Phá thai bằng thuốc trong các Cơ sở Hỗ trợ Nhân đạo

Khóa học trực tuyến này được thiết kế với mục đích nâng cao kiến ​​thức và khả năng tiếp cận với phá thai bằng thuốc (hoặc phá thai dùng thuốc) trong các Cơ sở Hỗ trợ nhân đạo. Với thông tin bạn sẽ học trong khóa học này, bạn có thể giúp đảm bảo rằng phá thai bằng thuốc an toàn, dễ tiếp cận và bảo mật. Khóa học này được xây dựng với sự hợp tác giữa Médecins Sans Frontières và www.HowToUseAbortionPill.org

Tham gia khóa học

Phá thai tự quản

Khóa học trực tuyến này được thiết kế cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu thêm về cách tự quản lý phá thai hoặc phá thai tại nhà. Với thông tin bạn sẽ học trong khóa học này, bạn có thể giúp đảm bảo rằng phá thai bằng những viên thuốc là an toàn, dễ tiếp cận và bảo mật. Khóa học này được tổ chức với sự hợp tác giữa Médecins Sans Frontières và www.HowToUseAbortionPill.org

Enter the course

Trang web này có thể yêu cầu cookie ẩn danh và các dịch vụ bên thứ ba khác nhau để hoạt động thích hợp. Bạn có thể đọc Điều khoản & Điều kiệnChính sách Bảo mật của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho chúng tôi thực hiện việc này.