Các khóa học trực tuyến

Courses within safe medical abortion.

Chọn khóa học bạn quan tâm

Các khóa học được thiết kế đặc biệt cho các bên liên quan chuyên nghiệp về phá thai nội khoa an toàn. Chọn khóa học phù hợp với bạn.

Các khóa học trực tuyến

Chọn khóa học bạn quan tâm

Các khóa học được thiết kế đặc biệt cho các bên liên quan chuyên nghiệp về phá thai nội khoa an toàn. Chọn khóa học phù hợp với bạn.

Courses within safe medical abortion.

Khóa học Dược sĩ

Khóa học trực tuyến về Phá thai nội khoa (MA) đã được thiết kế cho các dược sĩ và nhân viên dược với mục đích cung cấp kiến ​​thức để định hình thực hành của họ và đảm bảo rằng họ có đủ năng lực trong việc cung cấp thuốc phá thai nội khoa để chấm dứt thai kỳ.

Tham gia khóa học

Khóa sinh viên Y khoa

Khóa học trực tuyến về Phá thai y tế (MA) đã được thiết kế cho sinh viên y khoa với mục đích cung cấp kiến ​​thức quan trọng sẽ hình thành quá trình thực hành của họ và đảm bảo rằng họ sẵn sàng hỗ trợ những phụ nữ tìm kiếm hoặc đã phá thai bằng thuốc.

Tham gia khóa học

Phá thai bằng thuốc trong các Cơ sở Hỗ trợ Nhân đạo

Khóa học trực tuyến này được thiết kế với mục đích nâng cao kiến ​​thức và khả năng tiếp cận với phá thai bằng thuốc (hoặc phá thai dùng thuốc) trong các Cơ sở Hỗ trợ nhân đạo. Với thông tin bạn sẽ học trong khóa học này, bạn có thể giúp đảm bảo rằng phá thai bằng thuốc an toàn, dễ tiếp cận và bảo mật. Khóa học này được xây dựng với sự hợp tác giữa Médecins Sans Frontières và www.HowToUseAbortionPill.org

Tham gia khóa học

Phá thai tự quản

Khóa học trực tuyến này được thiết kế cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu thêm về cách tự quản lý phá thai hoặc phá thai tại nhà. Với thông tin bạn sẽ học trong khóa học này, bạn có thể giúp đảm bảo rằng phá thai bằng những viên thuốc là an toàn, dễ tiếp cận và bảo mật. Khóa học này được tổ chức với sự hợp tác giữa Médecins Sans Frontières và www.HowToUseAbortionPill.org

Enter the course

Trang web này có thể yêu cầu cookie ẩn danh và các dịch vụ bên thứ ba khác nhau để hoạt động thích hợp. Bạn có thể đọc Điều khoản & Điều kiệnChính sách Bảo mật của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho chúng tôi thực hiện việc này.